پروژه مسکونی سپهر

محاسبات سازه پروژه مسکونی سپهر به مساحت 180000 متر مربع در بلوار کشاورز اصفهان در سال 1386 در شرکت سازه اندیشان پویا انجام گرفته است. اسکلت برج ها بتنی و بلندترین آنها 21 طبقه می‌باشد.