سیستم انتقال مواد شهید خرازی فولاد مبارکه

موضوع: طراحی سیستم انتقال مواد و بریکت سازی طرح توسعه شهید خرازی

کارفرما : شرکت بیتا طرح

شرح خدمات: طراحی کامل سازه و سیویل سیستم های انتقال مواد در سایت شهید خرازی و قسمت بریکت سازی

23 ترانسفر تاور

22 نوار نقاله

سال : 1388

وضعیت پروژه: تکمیل مراحل اجرایی