سیستم انتقال مواد صبا فولاد خلیج فارس

عنوان : طراحی سیستم انتقال مواد شرکت صبا فولاد خلیج فارس

کارفرما و پیمانکار ساخت: شرکت طنین صنعت

خدمات: طراحی و تهیه نقشه های اجرایی سازه و سیویل کلیه ترانسفر تاور ها و نوارهای نقاله در شرکت صبا فولاد

10 ترانسفر تاور

12 نوار نقاله

سال : 1390

وضعیت پروژه: اتمام مراحل ساخت و نصب