طرح توسعه فولاد الیاژی ایران ( پروژه یزد I)

کارفرما : شرکت فراتحقیق ( فولاد آلیاژی ایران)

موضوع: طراحی سالن ذوب و ریخته گری، ساختمان اتاق های کنترل کوره LF و EAF ، فونداسیون های کوره ای LF  و EAF ،فونداسیون و اتاق برق CCM ،فونداسیون تجهیزات و کانال های برق و هیدرولیک، فونداسیون سیلو های ذخیره مواد ، فونداسیون سیستم انتقال مواد، سیتم غبار گیر و …

وزن اسکلت فلزی :                13،000 تن،

حداکثر ظرفیت باربری جرثقیل:     240  تن

حداکثر دهانه تیر راهبر جرثقیل:               24 متر

بتن ریزی :                              60،000 متر مکعب

با توجه به تعدد سازه ها و ارتباط انها با یکدیگر تمامی سازه های فلزی و بتنی در این سایت در محیط سه بعدی ترسیم شده و تداخلات سازه با تجهیزات و تاسیسات برقی و مکانیکی بایکدیگر بررسی و رفع گردیده است.