مجموعه تجاری، فرهنگی و تفریحی فدک

مجموعه ی فدک مال با زیربنای 140،000  متر مربع و به عنوان سومین پروژه بعد از تجربه ی موفق اصفهان سیتی سنتر و شهرک سلامت  توسط شرکت پرستیژلند ایران در منطقه شمال اصفهان در حال ساخت و اجرا می باشد. پروژه ی فدک تلفیقی از ارائه ی خدمات تفریحی ، تجاری ، گردشگری ، آموزشی و درمانی است که با هدف رفاه شهروندان این منطقه و ارائه ی خدمات مناسب و مطلوب در سطح ملی ساخته و در آینده ای نه چندان دور به مرحله ی بهره برداری و استفاده خواهد رسید. این پروژه متشکل از دو طبقه پارکینگ ، سه طبقه واحد تجاری ، آموزشی و درمانی در طبقات همکف ، اول و دوم و فضای اداری در طبقه سوم تا ششم در بلوک D مجموعه  است. قرارگرفتن فضاهای آموزشی ، درمانی و فرهنگی در کنار جذابیت های تجاری و تفریحی در یک مجموعه ی بی نظیر و با امکاناتی در سطح عالی جزء اولویت ها و برنامه های اصلی این پروژه می باشد .

کارفرما: شرکت پرستیژلند

زیربنا : 140000 متر مربع

محدوده خدمات : طراحی سازه و نظارت عالیه

سال : 1394-1396